Kommun: Umeå kommun Antal invånare: 128 901 invånare Kommungrupp: Stora kommuner Antal år i kommunvelometern: 5 Medlem Svenska Cykelstäder?: Ja Total längd cykelväg: 290 kilometer 1,94 2,03 2,17 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 Umeå kommun Stora kommuner Totalt Umeå kommun med sina 128 901 invånare

5667

Umeå kommun har genomfört en undersökning med cirka 1 500 invånare för att få kunskap om hur deras levnadsvanor påverkar klimatet

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Umeå 130 224 invånare. Antalet invånare ökade med 1 323 personer under 2020. Under de senaste fem åren har Umeå haft en genomsnittlig befolkningstillväxt med cirka 1 850 personer per år. Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 224 invånare. Antalet invånare i kommunen är det elfte högsta i landet. Byt kommun. Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 224 invånare.

  1. Karolinska gymnasiet öppet hus
  2. Nils ericsonsgymnasiet trollhättan schema
  3. Mats andreasson musik
  4. Varning för hörselskadade

Kommunen har enligt lag ansvar för socialtjänst, skola, plan- och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, avfallshante … ring, renhållning, vatten, avlopp, räddningstjänst, beredskap, säkerhet och överförmyndarverksamhet. Vid årsskiftet hade Umeå kommun 122.892 invånare, vilket innebär att befolkningen ökat med 2.115 personer under 2016. Det är den största ökningen sedan 1993. Om Umeå kommun: Norrlands mest välbefolkade kommun, och även den mest snabbväxande kommunen. Invånare: Här bor 129 000 invånare (2019/2020) Gymnasieelever: 3 700 i kommunal regi.

Kommunen har enligt lag ansvar för socialtjänst, skola, plan- och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, avfallshante … ring, renhållning, vatten, avlopp, räddningstjänst, beredskap, säkerhet och överförmyndarverksamhet.

Gestaltningsprogrammet och planarbetet har föregåtts av en delaktighetsprocess med kommunens invånare, tjänstemän, markägare och skolelever, kallad 

Under vecka 15 hade Järfälla kommun 412 bekräftade covid-smittade. Det är det högsta talet i länet i relation till kommunens befolkning.

Invånare umeå kommun

11 maj 2015 Det gällde för många av. Norrlands kommuner men det gällde faktiskt även Stockholms kommun. Stockholms kommuns invånarantal minskar 

Invånare umeå kommun

39 219. 28 048. 22 094. 130 224. Vilhelmina. 1 061.

Invånare umeå kommun

Befolkningsmässigt är Umeå kommun, med 130 224 invånare (31 december 2020), Sveriges 11:e största kommun, sedan 1992 Norrlands största kommun och sedan 1976 Norrlands snabbast växande kommun.
Varför är frukost viktigt

Invånare umeå kommun

Detta innebär att vi i god takt närmar oss målet om 200 000 invånare i Umeå kommun år 2050. Förra årets befolkningstillväxt beror delvis på ökad inflyttning från utlandet, vilket naturligtvis sammanhänger med flyktingmottagandet och att allt fler har fått uppehållstillstånd.

Resultatet av vår verksamhet ska ge största möjliga värde för Umeås invånare och näringsliv. Verksamhetens medarbetare ska uppfattas som tillgängliga, kompetenta och effektiva samhällsbyggare. Organisation Samhällsbyggnad är en kund- och processorienterad BRP per invånare 2007-2018. Tusental kronor; Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018; Bjurholm: 153: 165: 136: 142: 158: 187: 210 Invånare.
20 åring död i karlstad

swedbank gamla hemsida
syokonsulent göteborg
avbildningsmatris
hjarnskakning
regeringen reinfeldt 2

Om oss Umeå utvecklas snabbt. Följ med oss på vår resa! Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.

Följ med oss på vår resa! Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.


Behandling arytmi hund
karin ågren falkenberg

Under 2014 var Umeå Europas kultur­huvudstad. Kommun. Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Kommunens värdegrund är medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Korta fakta. Antal invånare: 130 224 (december 2020) Medelålder: 39 år

26. Antal allvarligt skadade och omkomna per 10 000 invånare i. Umeå kommun. Umeå kommun är regionens största arbetsgivare.

När det gäller antalet invånare placerar sig länet istället på 14:e plats. Västerbottens län 2030 är det endast Umeå kommun som ligger under Sverigesnittet.

– Det här är extremt kul och väldigt positivt för Umeå. Antalet invånare i Umeå kommun växer för närvarande med 1,5 procent eller 1 850 invånare i genomsnitt per år, vilket också krävs för att nå befolkningsmålet, 200 000 invånare år 2050. Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer och definitivt den stad i norra Sverige som har högst tillväxt. Kommun. Folkmängd 31 dec.

– Lunds kommun har vuxit både med fler invånare och fler arbetstillfällen under en lång tid. BRP per invånare, kommun BRP per sysselsatt BRP per sysselsatt efter bransch BRP per bransch och sektor BRP energisektorns andel Lönesumma per sysselsatt Lönesumma per sysselsatt efter bransch Lönesumma dag- och nattbefolkning Disponibel inkomst per invånare Konsumtionsbaserade utsläpp i Umeå kommun 5 1. Inledning 1 Den senaste uppdateringen från Naturvårdsverket (2018) indikerar en ökning av de totala utsläppen samt utsläppen per person från 2015 till 2016. Siffrorna som ingår i tidsserien är dock lägre än efter motsvarande uppdatering 2017 då utsläppen per person angavs till 10,7 I Umeå konsthalls utställning ”Tillvaron som klot – Berättelser från konstarkivet” får du se exempel på konstverk som visar samlingens bredd och variation. Utställningen är öppen för digitala besök via webben under perioden 30 mars – 26 september 2021. Kommunen har i sin helhet ungefär 120 000 invånare.