Stiglovas atsegumi (Stiglovas grava) ir ģeoloģiskais dabas piemineklis - īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu augšdevona Ogres svītas smilšakmeņu atsegumus, kas ir viena no retajām vietām pašā Latvijas austrumu daļā.

3857

Projektu īstenoja: Viļakas novada dome Projekta kopējās izmaksas: 7689.95 Eur, publiskais finansējums/ELFLA finansējums sastāda - 5719.80 Eur un pašvaldības līdzfinansējums ar PVN likmes segšanu 1970.15 Eur. Projekta mērķis: Izveidot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru dabas piemineklī “Stiglovas atsegumi”, uzlabojot objekta pieejamību, informētību un

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts). Stiglavas atsegumi (Stiglovas grava) ir ģeoloģiskais dabas piemineklis – īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu augšdevona Ogres svītas smilšakmeņu atsegumus. Teritorija atrodas Austrumlatvijas zemienē, Stiglavas upītes krastos. Aizvadīta otrā talka Stiglovas straujteču kopšanā (16.09.2019) Turpinot pagājušajā gadā iesākto darbu “Daru labu dabai ” iniciatīvas ietvaros, Dabas aizsardzības pārvalde 10. septembrī rīkoja kārtējo talku Stiglovas upes straujteču veidošanai dabas pieminekļa ”Stiglovas atsegumi” teritorijā.

  1. Skelettjord göteborg
  2. Norrtälje skola neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  3. Ast in blood work
  4. Jarsbergs sag
  5. Scandi standard introduktionskurs
  6. Canon i-sensys mf212w

Gada ìeoloìisko objektu Latvijas Petroglifu centrs nominç jau sesto gadu, un pirmoreiz ekspertu izvçle atrodas Latgalç. Stiglovas atse-gumiem ðobrîd îpaða vçrîba pievçrðama tâpçc, ka tâ ir viena no nedaudzajâm Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Stiglovas atsegumi’ ir Natura 2000 teritorija, platība 21ha. Medņevas pagasts – atrodas 6 km attālumā no novada centra. Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu Stiglovas grava. Atrašanās vieta: N57° 2` 18.84", E27° 33` 27.0" WAZE Atvērt kartē. Sākuma posmā Siglovas taka labi iestaigāta, tomēr attālinoties no galvenajiem smilšakmens atsegumu slāņiem, takas vijums brīžiem pazūd sapinušos zaru murskulī.

pielikums Ministru kabineta 2001.

Stiglovas grava. Atrašanās vieta: N57° 2` 18.84", E27° 33` 27.0" WAZE Atvērt kartē. Sākuma posmā Siglovas taka labi iestaigāta, tomēr attālinoties no galvenajiem smilšakmens atsegumu slāņiem, takas vijums brīžiem pazūd sapinušos zaru murskulī.

Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis «Stiglovas atsegumi» ir Natura 2000 teritorija, platība 21 ha. Novembra izskaņā Viļakas novada dome ir atjaunojusi 2,4 kilometrus garo Stiglovas dabas taku, kas atrodas dabas piemineklī "Stiglavas atsegumi". Stiglovas upītes krastos atrodas dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi” un ir Eiropas savienības nozīmes īpaši aizsargājams biotops "Upju straujteces un … "Stiglovas atsegumi" shēma.

Stiglovas atsegumi

Dabas taka – Stiglovas grava-”Natura 2000’’ ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis. Tā ir 3,5 km garš Stiglovas upītes posms. Te saglabājusies mazpārveidota dabiska ieleja – 2 km posmā izteikta grava ar stāvām nogāzēm, kur vērojami balto un brūnisārto devona smilšakmeņu atsegumi. Ejot pa

Stiglovas atsegumi

pielikums Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumiem Nr. 175.

Stiglovas atsegumi

Atcelt. Publicēts: 28.11.2020. ATRAŠANĀS VIETA. Dabas piemineklis Apmēram pēc 200 m - norāde uz Stiglovas gravu.
12 oct 2021

Stiglovas atsegumi

Šis maršruts vairāk patiks neskartā meža cienītājiem. Gandrīz nav infrastruktūras, bieži jābrien pa krūmiem, tumša, šaura taka. Te saglabājusies mazpārveidota dabiska ieleja – 2 km posmā izteikta grava ar stāvām nogāzēm, kur vērojami balto un brūnisārto devona smilšakmeņu atsegumi.

Ģeoloģiskais veidojums "Stiglovas atsegumi" ir unikāls dabas objekts. Šeit atrodas piecu dažādu veidu Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi. Stiglovas atsegumi - jaunā ietērpā Detaļas Izveidots Ceturtdiena, 17 Decembris 2020 15:10 Novembra beigās Viļakas novada Šķilbēnu pagastā esošais tūrisma objekts ar agrāko nosaukumu “Stiglovas grava” ticis pie jauna ietērpa – jauniem informatīviem baneriem, glīta koka uzraksta ar tūrisma objekta nosaukumu, jaunām koka kāpnēm, dažādām norādēm, stendiem un citiem Stiglavas atsegumi (Stiglovas grava) ir ģeoloģiskais dabas piemineklis – īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu augšdevona Ogres svītas smilšakmeņu atsegumus. Teritorija atrodas Stiglavas upītes krastos, Viļakas novada Šķilbēnu pagastā – ap 240 km uz austrumiem no Rīgas, 24 km no Viļakas un 22 km no Balviem.
Hvad er sensorisk deprivation

ronneby vårdcentral verksamhetschef
best off road car
exponeringar pa instagram
kriminologi i utlandet
iso brc haccp
frugalt tjut

Stiglovas grava. Atrašanās vieta: N57° 2` 18.84", E27° 33` 27.0" WAZE Atvērt kartē. Sākuma posmā Siglovas taka labi iestaigāta, tomēr attālinoties no galvenajiem smilšakmens atsegumu slāņiem, takas vijums brīžiem pazūd sapinušos zaru murskulī.

Atsegumi Stiglavas (Stiglovas) krastos. Kultūrvēstures attēlu  Stiglovas ala. Latvija · Latgale · Viļakas novads · Stiglovas ala · Stiglavas grava Stiglovas atsegumi · Impressum · Ezoic report this ad. Clicky  Stiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca.


Ssf kredittkort
norden seehundstation

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts).

Pirmo reizi dabas objekts “Stiglovas atsegumi” tika sasaistīts ar kultūrvēsturi - uz 6 informatīvajiem stendiem būs iespēja atklāt Stigles stāstu – novadnieka, dzejnieka, vēsturnieka, pētnieka Ontona Slišāna aprakstīto teiku “Stigles ceļš” par Purveža meitas Stigles ceļu.

"Stiglovas atsegumi" shēma " 43. Izteikt 22. pielikumu šādā redakcijā: "22. pielikums Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumiem Nr. 175. Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Skaistkalnes karsta kritenes" shēma " 44. Izteikt 26. pielikumu šādā redakcijā: "26. pielikums Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa

gada 17. aprīļa noteikumiem Nr.175 Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts). Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Stiglovas atsegumi’ ir Natura 2000 teritorija, platība 21ha. Medņevas pagasts – atrodas 6 km attālumā no novada centra. Teritorijas platība ir 99.3km, +;- % 12 - Viļakas novada 2016.gada publiskais pārskats "Stiglovas atsegumi" shēma " 43. Izteikt 22. pielikumu šādā redakcijā: "22.

Tērvetes pilskalns (Cukurkalns) un senpilsēta. Kulta vieta Zviedru kalnā. Atsegumi Pitragupes (Kukšupes) un Zviedru grāvja satekas vietā. Kultūrvēstures attēlu kolekcija.