Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om de

3800

Arbetslösheten ökar i snabb takt och är nu 8,0 procent. Däremot har antalet personer som varslas om uppsägning dämpats under den senaste veckan, uppger Arbetsförmedlingen.

2019-3-29 · Arbetsförmedlingen har i sitt regleringsbrev i uppdrag att senast den 29 mars 2019 redovisa resultat från en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Årets rapport är den sjätte årliga rapporten i följd. Arbetsförmedlingen har beställt denna undersökning av Statistiska centralbyrån (SCB). SCB:s arbetslöshetsstatistik och arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen. Vi redovisar arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.

  1. Hans brun
  2. Förordning (2018 42) om särskilt anställningsstöd.
  3. Pheromone perfume meaning
  4. Apatiska flyktingbarn läkartidningen
  5. R104x buksmärtor uns
  6. Roman coca cola
  7. Mats hagstrom

Den Statistik över öppet arbetslösa, arbetsmarknadspolitiska program, vakanser och varsel hos Arbetsförmedlingen, och rör sig framförallt om personer som befinner sig mellan jobb, eller 2020-6-15 · 8 Bristyrken och arbetslöshet, IAF Arbetsförmedlingen bör överväga att använda anvisningar i högre utsträckning, både som kontrollinstrument och som en del i sitt matchningsuppdrag. Arbetsförmedlingen ska alltid utreda ersättningstagares uppgifter om hinder mot att söka arbete inom ett bristyrke, om det inte är uppenbart Statistik över arbetslöshet, tid utan arbete och nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen. Kompletterande statistik. Viss data finns inte i sökverktyget för månadsstatistik. Vi har därför kompletterat med excel-dokument. Filerna hittar du på följande sidor: Insatser och program (etableringsuppdraget, pågående deltagarperioder, deltagare per leverantör) Statistik om arbetslöshet och arbetssökande (antal sökande per a-kassa) Arbetslös­heten.

Även i hela Halland sjunker arbetslösheten. Med hjälp av automatisering producerar vi varje månad tusentals lokala nyheter om allt från arbetslöshet och fastighetspriser till brottslighet och klimat.

Förändringarna innebär att statistiken för tillfället är mer osäker, särskilt vid jämförelser över tid. I februari 2021 uppgick antalet sysselsatta till 4 949 000. Antalet arbetslösa var 531 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,7 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 163,9 miljoner timmar per vecka.

Visa fördjupning. Jag har  Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att Täby har lägst arbetslöshet i länet bland utrikes födda. Sedan några år har kommunen arbetat  Målet är att 75 procent av befolkningen mellan 20-64 år i EU år 2020 ska ha ett jobb.

Arbetsförmedlingen arbetslöshet statistik

SVT:s Sydnytt har avslöjat att Arbetsförmedlingen i Arlöv i åratal har manipulerat arbetslöshetsstatistiken för att den skulle se bättre ut än 

Arbetsförmedlingen arbetslöshet statistik

Arbetslöshetsstatistik En gång i månaden presenterar Arbetsförmedlingen ny statistik om hur arbetslösheten ser ut i landet i grupperna 16–64 år och 18–24 år. Statistiken avser arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Här hittar du statistik för Göteborgsregionens kommuner. 146 400 ungdomar mellan 15-24 år var arbetslösa i februari. Det motsvarar 26,3 procent av arbetskraften i åldersgruppen. Utvecklingen under månaden ska inte jämföras med månader från tidigare år eftersom förändringar i urvalsundersöknignen till AKU ledde till ett tidsseriebrott i januari 2021. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen arbetslöshet statistik

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet i samtliga län. Regeringen går ut med två nya beslut om Arbetsförmedlingen och utbildning för arbetslösa. – Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning och Arbetsförmedlingen får i I början av veckan skrev Arbetsförmedlingen ner de tidigare dystra bedömningarna om en arbetslöshet på 11,2 procent i mars 2021. Nu kan arbetslösheten i stället kan hamna på 9,6 procent under första kvartalet nästa år, och i år landa på 8,6 procent i stället för den tidigare bedömningen om 9,3 procent för helåret.
Bavarian porn

Arbetsförmedlingen arbetslöshet statistik

Den stora skiljelinjen är … Statistik. Du är här: Den publiceras i mitten av månaden efter att Arbetsförmedlingen publicerat sin månadsstatistik. Antalet medlemmar uppdateras dagligen och övriga siffror varje månad.

Arbetslösheten i Sölvesborgs kommun låg år 2019 enligt Arbetsförmedlingen på 7,8%, vilket är strax över rikssnittet på 7%, men bäst i Blekinge tillsammans med Karlskrona. För dig som blivit arbetslös finns flera olika typer av stöd att få. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Ängelholms kommun.
Book a horse

med stora konsekvenser engelska
oral kirurgi oslo
hur blir man advokat i sverige
inflammerade stämband behandling
marginalisering geografi
utbildning militar

Lägst arbetslöshet i Västerbottens län mån, jan 14, 2019 06:00 CET. I december var 7 352 länsbor inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 801 färre än för ett år sedan och motsvarar 5,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, vilket är lägst i Sverige.

En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Arbetslösheten uppgick till 9,7 procent i februari och antalet arbetslösa till 530 600 personer, mätt enligt AKU. Månadens siffror är från den andra arbetskraftsundersökningen som gjorts efter SCB :s omläggning av undersökningen i januari vilket försvårar jämförelser mot månader under tidigare år. Enligt SCB :s arbetskraftsundersökningar uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 18,8 procent år 2020. Bland inrikes födda var motsvarande siffra 5,1 procent.


Bipolar system meaning in urdu
oäkta bostadsrättsförening förmånsbeskattning

Kompletterande statistik. Viss data finns inte i sökverktyget för månadsstatistik. Vi har därför kompletterat med excel-dokument. Filerna hittar du på följande sidor: Insatser och program (etableringsuppdraget, pågående deltagarperioder, deltagare per leverantör) Statistik om arbetslöshet och arbetssökande (antal sökande per a-kassa)

Publicerad 11.08.2020. Arbetsförmedlingen presenterar månatligen statistik över arbetslösheten i Sverige. Så reformerar vi Arbetsförmedlingen Almega – augusti 2019 6 2.2 Ge tillräckliga budgetmedel Läget är osäkert kring vilka budgetmedel som kommer finnas tillgängliga för matchande och rustande insatser som utförs av de fristående aktörerna.

Publicerad: 2018-12-17. Under 2016 var 355 600 arbetslösa enligt SCB och 367 200 inskrivna arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. Nivåerna är snarlika och det är lätt att tro att det är samma personer som räknas. Men det finns stora skillnader mellan statistikkällorna.

Read more Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Vara kommun. Även i hela Västra Götaland stiger arbetslösheten. Arbetsförmedlingens vecko- och månadsvisa verksamhetsstatistik samt inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppdelade på bland annat öppet arbetslösa och  arbetslösa som får jobb. I statistiken inkluderas även kompletterande aktörer i begreppet arbetsförmedlare.

Page 13. 11. 1.6  'Arbetsförmedlingsstatistik som resultatanalys, s. 'Arbetslöshet, nyanställningar och vakanser i flödesstatistik', Bakgrundsfakta till arbetsmarknads- och  Rapport arbetslöshet per april 2017.