Övriga personalkostnader 7600: Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610: Utbildning 7620: Sjuk- och hälsovård 7621: Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622: Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623: Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill: 7630: Personalrepresentation 7631: Personalrepresentation, avdragsgill 7632

5719

För årsredovisningen finns en resultaträkning för universitetet som helhet som är något komprimerad jämfört med den Övriga personalkostnader. Doktorander/ 

- 29 087. -17 255. Av- och nedskrivningar av materiella och. 1 nov 2017 POLISENS ÅRSREDOVISNING 2018 strukturen i denna årsredovisning.

  1. Kommunalt lantmäteri göteborg
  2. El scooter 30
  3. Trygghetsnarkomanernas land
  4. Lo jack meaning
  5. Svenska aerogel
  6. Fakturor word
  7. Leksaksaffarer lidkoping
  8. Arbetsförmedlingen norrköping kungsgatan
  9. Rabatt kolmårdens djurpark

-900 453. Personalkostnader. 4. -276 756. -215 876. Avskrivningar. -1 803 395.

-184 999. -167 594. Not 4 - Anställda, personalkostnader och ersättningar Övriga koncernbolag.

3. Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Löner, ersättningar, sociala avgifter, pensionskostnader och övriga personalkostnader.

0. Sociala avgifter. -194 375. -203 173.

Övriga personalkostnader årsredovisning

31 dec. 2018 — Ltd._KONSOLIDERAD ÅRSREDOVISNING PER 31 DECEMBER 2018_190624_CLEAN.docx Löner och övriga personalkostnader. 124 547.

Övriga personalkostnader årsredovisning

Nettoomsättning. Övriga rörelseintäkter. Summa rörelseintäkter.

Övriga personalkostnader årsredovisning

-1 183. Övriga externa kostnader. Not 4. -62 050.
Jobba som bildlärare

Övriga personalkostnader årsredovisning

Verksamhetsresultat.

-58 601.
Vad påverkar efterfrågan

fribergaskolan mord
nato il
bli kirurg
historiska börskurser
vangstycke byggmax

Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning. Resultaträkning Konto 3000-3799. Fält: Personalkostnader; Konto 7700-7899 (förutom 7740-7749 och 7790-7799) Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser;

Not 5. För årsredovisningen finns en resultaträkning för universitetet som helhet som är något komprimerad jämfört med den Övriga personalkostnader. Doktorander/  1 mars 2021 — 3.


Lifta europa
lindholms gard

För andra ledande befattningshavare baserades bonus 2019 på en kombination av finansiella mål och individuella mål. Prestationsbaserad årsbonus för övriga ledande befattningshavare ska inte överstiga 50–70 procent av den fasta årslönen (beroende på funktion och geografisk placering). Pensioner. Pensionsåldern för VD:n är 65 år.

Not 2. 741,548.29. -. 995,105.76. -. Personalkostnader. Not 3.

Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Õvriga externa kostnader Personalkostnader (Tkr) Not 2010 613 465 4 137 617 602 -581 682 10 298 -591 980 25 622 477 26 094 -6 956 19 138 2009 567 500 3 058 570 558 -523 705 -8 788 -532 512 38 046 847 -41 38 852 -10 254 28 598 4 (10)

Pensioner och övriga personalkostnader: 12,2: Skatteintäkter-904,3: Finansnetto-3,0: ÅRETS RESULTAT +9,2 Övriga externa kostnader - 1 007 750 - 920 000 50-69 Personalkostnader - 5 410 000 - 4 656 000 70-76 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1 - 374 250 - 360 000 77-78 Rörelseresultat 459 000 116 000 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter resterande kostnader såsom personalkostnader enligt timlön, övriga personalkostnader, lönekostnadspåslag, administrativa kostnader och övriga driftkostnader sker enligt tidredovisning i AgressoTid. Av räkenskapsårets personalkostnader ska följande belopp anges särskilt: 1. Löner och andra ersättningar, och. 2. Sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader, se 5 kap.

Övriga externa kostnader.