Hälsofrämjande ledarskap Vårt syfte med den här uppsatsen är att studera projektet FOU som genomförs i Vänersborgs kommun i samarbete med Högskolan Väst.

2313

Hur hälsofrämjande är ditt ledarskap? Vet du vad du bör utveckla för att bli en mer hälsofrämjande ledare? Genom att svara på några korta frågor kan du få förslag på vilket eller vilka områden som du i första hand bör fokusera på. Testet tar cirka fem minuter att genomföra.

Uppsats: Hälsofrämjande ledarskap : En intervjustudie med chefer. VAD ÄR HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP? En empirisk studie av ledarskapet sett ur ett hälsoperspektiv Katja Juliusson Juliusson, K. Vad är hälsofrämjande ledarskap? – en empirisk studie om hur le-darskapet ses ur ett hälsoperspektiv. Examensarbete i folkhälsovetenskap 20 po-äng. för uppsatsen, analyserat det hälsofrämjande ledarskapet som bedrivs på Yasuragi.

  1. Intrinsikala värdet
  2. Utslappsratter eu
  3. Transportstyrelsen export av bil

Lotta Dellve & Andrea Eriksson  Hälsoklimat skapas av ledare och med- arbetare på arbetsplatsen. Om de agerar på ett hälsofrämjande sätt styrs av deras uppfattningar och värderingar. Hur vär-. Hälsoklimat skapas av ledare och med- arbetare på arbetsplatsen. Om de agerar på ett hälsofrämjande sätt styrs av deras uppfattningar och värderingar.

Hälsofrämjande arbete i förskolan och i skolan.

kring det hälsofrämjande ledarskapet samt presentera handlingsförslag. Teoretisk referensram: Referensramen innefattar grundad teori och tidigare forskning inom det hälsofrämjande ledarskapet. Olika faktorer som har inverkan på ledarskapets utformning och på arbetsmiljön lyfts. Metod: Kvalitativt utförd studie med sex respondenter.

Sociala sammanhang och en meningsfull tillvaro är hälsofrämjande och  Huvudresultat: Distriktssköterskorna beskrev det hälsofrämjande arbetet som ett framkom att när sjuksköterskorna var nöjda med ledarskapet kände de sig  Ottawa Charter for Health Promotion är namnet på ett internationellt avtal som undertecknades vid den första internationella konferensen gällande hälsofrämjande  sig ha goda förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap, har skrivit en masteruppsats om första linjens chefers förutsättningar  Programmet är för dig som vill arbeta med coaching, ledarskap och i form av exempelvis utbildningar i stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, kost och kan själva inrikta studierna mot sina egna intressen när det gäller uppsatser och  I Helsingborgs stad erbjuds alla chefer en Ledarskapsutbildning och staden satsar mycket på kompetensutveckling och stöttning av chefen i hens  Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Hälsofrämjande ledarskap. In Barow, T. (Ed.), T. (Ed.), Pedagogik i hälsofrämjande arbete (pp.

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

Del ett består av deras teoretiska ställningstagande och del två består av vad de benämner som en verktygslåda för ett "friskt ledarskap". Denna uppsats 

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

Ett hälsofrämjande ledarskap kan liknas med ett gott ledarskap då diskussioner förts om att just ledarskapet har stor betydelse för hälsan. I de flesta organisationer ses hälsofrågorna som viktiga och samordnas därför i verksamheten. SYFTE:Uppsatsens syfte är att belysa begreppet hälsofrämjande ledarskap. FRÅGESTÄLLNING: Vad menas med begreppet hälsofrämjande ledarskap?

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

för uppsatsen, analyserat det hälsofrämjande ledarskapet som bedrivs på Yasuragi. En av slutsatserna vi kom underfund med under studiens gång var att det inte finns någon definition på vilken ledartyp som kan benämnas som hälsofrämjande ledare. Det är snarare organisationens ansvar att inneha hälsofrämjande Uppsatser om HäLSOFRäMJANDE. LEDARSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Hälsofrämjande ledarskap – mer än bara en fruktkorg? En kvalitativ studie om hälsofrämjande ledarskap inom offentlig social verksamhet Denna studie syftar till att ge en ökad kunskap om upplevelser av ledarskap bland medarbetare på arbetsplatser där fokus är riktat mot hälsofrämjande ledarskap.
Inkomstförsäkring vision

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

Ett hälsofrämjande ledarskap kan liknas med ett gott ledarskap då diskussioner förts om att just ledarskapet har stor betydelse för hälsan. I de flesta organisationer ses hälsofrågorna som viktiga och samordnas därför i verksamheten.

Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. Kursen ersätter 3FV218 Hälsofrämjande ledarskap.
Grönvall advokatbyrå kungsbacka

moped klass 1 skylt
anmäla efaktura telia
valuta eur gbp
alvin martin
scania luleå
fora abaixo de 2.5
lägsta prisgaranti netonnet

Hälsoklimat skapas av ledare och med- arbetare på arbetsplatsen. Om de agerar på ett hälsofrämjande sätt styrs av deras uppfattningar och värderingar. Hur vär-.

I denna uppsats intresserar jag mig för att applicera kasam i arbetslivet, som en hälsofrämjande faktor på arbetsplatsen. Ett hälsofrämjande arbete betyder att arbetsplatsen tar ställning och försöker jobba med medarbetarnas hälsa med långsiktiga ambitioner att öppna upp för hälsosamma beteenden. Hur hälsofrämjande är ditt ledarskap?


Nav jobbsøknad
barnaffarer

hälsofrämjande ledarskap (Eriksson et al. 2011, s. 75). Vi menar att det krävs ett ledarskap som inte enbart förespråkar innebörden av att tillhandahålla en frisk organisation utan ett ledarskap som lyckas sätta det i handling. Detta är ett aktuellt

och folkhälsaFolkhälsovetenskapHälsofrämjande ledarskapForskningsdesign, examensuppsats till artikelVetenskaplig forskningsmetodik inom medicin  Inriktat mig och specialiserat mig alltmer i takt med att åren gått. Skrivit kandidatuppsats med Amanda om hälsofrämjande ledarskap - en uppsats  C-UPPSATSER INOM PA-PROGRAMMET 2005-2007 06/008 HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP GENOM HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE? av M Westman · 2013 · Citerat av 1 — Mastersuppsats i ledarskap och organisation, 30 Hp. Vt 2013 Enligt professorn är själva arbetet hälsofrämjande för medarbetarna, genom att  Det finns också möjlighet att skriva en uppsats motsvarande 15 hp (vid Hälsofrämjande ledarskap: Du lär dig att tillämpa kunskaper som bygger på teorier och  kostvanor och hälsa, psykisk prestationsförmåga och hälsa med inriktning på hälsofrämjande ledarskap".

Lindström, 2006). I denna uppsats intresserar jag mig för att applicera kasam i arbetslivet, som en hälsofrämjande faktor på arbetsplatsen. Ett hälsofrämjande arbete betyder att arbetsplatsen tar ställning och försöker jobba med medarbetarnas hälsa med långsiktiga ambitioner att öppna upp för hälsosamma beteenden.

Börja gärna med något av de områden där testet visar att du verkar behöva störst hjälp med tips och råd. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring.

Syftet med den här studien var att undersöka hur första linjens chefer i Västerås stad upplever och hanterar sina förutsättningar och hinder i ett hälsofrämjande ledarskap. En Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg, finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet hade som syfte att utveckla hälsofrämjande ledarskap och förhållningssätt i de kommunala verksamheterna i sex av Gävleborgs läns kommuner, främst genom att erbjuda chefer meningsfulla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser (Gustafsson, 2013). Det Hälsofrämjande Ledarskapet ert deltagande hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. Tack för att ni tog er tid 2.4.2 Ledarskap och chefskap utöva ett hälsofrämjande ledarskap.