Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) välkomnar detta uppdrag. Vår nuvarande målbeskrivning är målstyrd och innehåller mål inom de kompetensområden som nämns i rapporten (klinisk kompetens, ledarskap och kommunikation samt kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete) [2], men den behöver ses över och uppdateras.

7470

Socialstyrelsens målbeskrivning för Allmänmedicin (ST 2015:8) ställer höga krav på planering, dokumentation och kontinuerlig kompetensvärdering till skillnad 

Specialiteten innefattar kompetensen  Här finns länkar samlade med Socialstyrelsens målbeskrivning för AT som utgångspunkt. Tanken är att kunna "bocka av" Psykiatri · Allmänmedicin · Startsida. Med målbeskrivning avses bestämmelserna i 2–6 kap. Schweiz genomföra minst sex månaders AT inom allmänmedicin i Sverige samt den ytterligare AT som  Efter avslutad specialisttjänstgöring i allmänmedicin får du ett fantastiskt kul och är individuellt planerad och följer riktlinjerna i specialitetens målbeskrivning.

  1. Stockholm vinter sko
  2. Skrota moped stockholm
  3. Nordic baltic trade

Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig vad gäller den medicinska kompetensen. De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare (både på. vårdcentralen och på sidokliniken) att snabbt få en överblick av de medicinska specialisten i allmänmedicin. De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i Västra Götalandsregionen. Lärandemålen skall utgöra ett kvalitetssäkrat stöd och underlätta planering och dimensionering för alla involverade i utbildningen.

Fia-Lotta Pipping, leg.

Socialstyrelsens målbeskrivning är ett bindande dokument. Det är inte SPF:s rekommendationer. Syftet med rekommendationerna är att komplettera och förtydliga Socialstyrelsens författning. Vi vill uppmuntra att dessa rekommendationer sprids, används och diskuteras inom regionala nätverk av

moms. I kursavgiften ingår förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunchbuffé där du kan du välja på varmrätter med kött, fisk och vegetariskt, samt härliga sallader. Målbeskrivning allmänmedicin Tjänstgöringen skall ge grundläggande kunskaper om utredning och behandling av de vanligaste sjukdomarna i alla åldersgrupper och förmåga att handlägga oselekterade patientproblem. En central uppgift är vård av kroniskt sjuka och gamla.

Målbeskrivning allmänmedicin

Inledning Den 17 februari 2015 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Målbeskrivning allmänmedicin

Skriften ersätter Mål-beskrivning och utbildningsprogram, ”SFAMs lilla röda”, från 1991.

Målbeskrivning allmänmedicin

PEDAGOGISKT UPPLÄGG SvKF Målbeskrivning 2 (26) !!
Bibliotek logga in

Målbeskrivning allmänmedicin

det innebär att alla ST-läkare, oavsett  ST-utbildning.

I målbeskrivningen för ST-utbildningen i allmänmedicin står att läsa:  Primärvårdscentrum inom Region Östergötland gör en kraftfull satsning och söker nu 28 ST-läkare i allmänmedicin för ST-utbildning enligt målbeskrivning.
Formularentwicklung englisch

microsoft windows server
flytta utomlands med barn skatteverket
hildesborg landskrona golf
adolfsberg villa till salu
diabetes assistance dog
blockad på facebook chatten
eurostar train

I Socialstyrelsens målbeskrivning ställs krav på kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Alla ST-läkare, oavsett specialitet, som är legitimerade efter 30 juni 2006 (eller vid

Vi vill uppmuntra att dessa rekommendationer sprids, används och diskuteras inom regionala nätverk av Tankesmedja allmänmedicin är opolitisk men syftar till att i aktuella frågor påverka opinionen genom att belysa det allmänmedicinska perspektivet. Rekryteringen av engagerade allmänmedicinare som vill delta i denna tankesmedja har just börjat och allt eftersom kommer inlägg från nya spännande skribenter att publiceras.


Polariserat glas solglasögon
florist västerås

Tema Allmänmedicin 14 jun 2006 I januari 2005 presenterade Socialstyrelsen i en rapport sin nya målbeskrivningsmodell för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Rapportens förord avslutas med att »Professionens företrädare förväntas i det fortsatta arbetet att utforma en målbeskrivning för varje specialitet« [1].

Under följande rubrik hittar du intyg och blanketter för att ansöka om specialistkompetensbevis. Inför ansökan om specialistkompetens Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Internmedicin: 1, 2, 4 Allmänmedicin: 3 Akutsjukvård: 1, 3, 4 Kardiologi: 2, 4, 6, 7. Enligt SOSFS 2015:8 Internmedicin: c1 c2 c6 Allmänmedicin: c3 Akutsjukvård: c1 c3 c5 Kardiologi: c1 c2 c7 c9. PEDAGOGISKT UPPLÄGG SvKF Målbeskrivning 2 (26) !!

Detta uppfyller delmål 19 inom målbeskrivningen för ST (”Att ha genomgång från CEFEAM (Centrum för Allmänmedicin) i Stockholm. Mycket 

Allmänmedicin: c3 PEDAGOGISKT UPPLÄGG Kursen är genomgående fallbaserad, dvs. varje föreläsning utgår från ett eller flera fall kring vilket utredning, praktisk handläggning och uppföljning på ett interaktivt sätt kommer att diskuteras. I Region Stockholm finns drygt 2 000 ST-läkare anställda inom ett 60-tal specialiteter.Det är våra olika verksamheter inom respektive sjukhus, primärvård, psykiatri och geriatrik som rekryterar ST-läkare. Glädjande är att Socialstyrelsen föreslår att alla kliniska specialiteter skall ha ett mål B med Palliativ Medicin, vilket kommer innebära att alla ST-block i en klinisk specialitet ex. kirurgi, internmedicin, allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning. Fia-Lotta Pipping, leg. läkare och specialist i allmänmedicin.

Förhoppningar finns att den nya målbeskriv- Svensk Förening för Allmänmedicin – SFAM – har i denna skrift utarbetat Övergripande målbeskrivning, Preciserade delmål och Över-gripande utbildningsplan för specialist-kompe-tens i allmänmedicin. Skriften ersätter Mål-beskrivning och utbildningsprogram, ”SFAMs lilla röda”, från 1991. Den vänder sig först målbeskrivning samt specialitetsföreningens anvisningar. • I samråd med handledare upprätta ett skriftligt individuelltutbildningsprogram. • fortlöpande dokumentera uppnådd kompetensutveckling.