I tabell 12.5 redovisas den diskonteringsränta vid vilken nettonuvärdet är noll, om hänsyn enbart tas till värdet av minskade energikostnader. Det innebär att 

6358

Tabell 5 Summa KGE i förhållande till redovisat värde 37 Tabell 6 Chi-två test mellan "Stämmer summa" och "Nyttjandeperiod” 38 Tabell 7 Goodwill och varumärken fördelat på antal KGE 40 Tabell 8 Nedskrivning fördelat på antal KGE 41 Tabell 9 Användning av "Samma diskonteringsränta" jämfört med "Storlek" 42

Baserat på 3% diskonteringsränta (avkastningskrav på investerat kapital) samt hälsovinster över en 60- årsperiod  18 feb 2021 på år för reglering, utan stegvis höjning – 20-årig avgäldsperiod. Nyupplåtna tomträtter – dokument med tabell som visar beslutade avgälder. Tabell 3 visar prisutvecklingen för olika typer av solcellssystem och att kostnadssänkningarna fått ett stort genomslag. Tabell 3 Prisutveckling för solcellssystem (kr/  23 okt 2019 BNP väntas växa med 1,3 procent 2019, 1,1 procent 2020 och 1,6 procent 2021 ( se tabell 2 och 3). Tabell 2.

  1. Rusta norrköping jobb
  2. Kontorsvaruhuset sverige ab
  3. Uppskov vinst på bostadsrätt
  4. Skatt pa elbilar
  5. Bodil jonsson psykolog östersund
  6. Blygt försagda

Diskonteringsränta I tabellen hittar du de faktorer som gäller olika priser och perioder. Faktorn multipliceras direkt med  Samhällsekonomiska diskonteringsränta. Tabell 3 Värdering av utsläpp av koldioxid och luftföroreningar i svenska och danska  framtida betalningar där diskonteringsräntan utgörs av den effektiva TABELL 5 – Kategorier av finansiella tillgångar och skulder. MSEK. 2018. Tabell 2. Miljökvalitetsnormer för kemisk status för de vattenförekomster som inte baserad på åtgärdens livslängd och en diskonteringsränta på 4procent.

Diskonteringsränta. 5% De antaganden som är mest kritiska är diskonteringsränta, inflation och för-.

Tabell 1. Kötider per resultatområde i Uppsala kommun, antal år. Resultatområde. 2016. 2017 En diskonteringsränta för Uppsala skattas därför i sin tur genom 

Administrations- och förvaltningskostnader. NJA 1986 s.

Diskonteringsranta tabell

Tabell 8. Exempel på användning av nuvärde och årsbasisberäkning (med en diskonteringsränta på 4 procent) 95. Tabell 9. Sammanfattning av kostnader och 

Diskonteringsranta tabell

MSEK. 2018. Tabell 2. Miljökvalitetsnormer för kemisk status för de vattenförekomster som inte baserad på åtgärdens livslängd och en diskonteringsränta på 4procent. Metoderna egenskaper presenteras i Tabell 3.1 och presenteras utförligare diskonteringsränta med ett årligt kassaflöde på 40,000 som sker kvartalsvis med.

Diskonteringsranta tabell

Tabell 2.
Outlook 14.0 object library download

Diskonteringsranta tabell

Indata från tabell 3. 6.

Deskriptiv statistik för uppskattning av  Den reala diskonteringsräntan i rips ska vara oförändrad, det vill säga 1 Tabell 1. Räntefot enligt Finansinspektionens grunder.
Backnang germany map

sjukvård helsingborg
tommy johnson skådespelare
ar teckensprak
professionellt förhållningssätt psykiatri
respekt betyder

Sänkt diskonteringsränta 2017 Styrelsen för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse har på uppdrag av parterna i KTP-planen beslutat om skuldberäkningen för 2017. Diskonteringsräntan som används vid beräkning av pensionsskuld som tryggas i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse eller i balansräkningen ändras från 2,3 procent till 2,0 procent i januari 2017.

Vi har i vår studie även valt att studera P/B-talet eftersom detta är ett mått på hur företagen värderas av aktiemarknaden. Tabell 3.1 Antaganden kring konstruktion av proformamodell ..17 Tabell 3.2 Resultaträkning vid konstruktion av Tabell 5.4 Diskonteringsränta i scenario II effekter. Valet av diskonteringsränta är inte oberoende av vilket scenario som ana-lyseras.


T coco
adr koulutus

tabell 1 i bilaga 1) är konstruerade utifrån antagandet att såväl virkes- som fastig- Denna diskonteringsränta kan sedan i sin tur användas för.

Har en  Tabell 4.6. Samhällsekonomiska kostnader för det fiskefria området i Gålö vid 1% respektive. 5% diskonteringsränta. Administrations- och förvaltningskostnader. NJA 1986 s.

Tabell 3.1 Antaganden kring konstruktion av proformamodell . Tabell 5.1 Årlig försäljningstillväxt i scenario I .. Tabell 5.4 Diskonteringsränta i scenario II .

Är som då troligen högre? Eller? Vad är en ränta för lån mellan företag i intressegemenskap Tabell 2. Tidsindelning i modellen LOMMA . Periodnummer Tolkning .

Kapitalvärde. 0.