texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Oavsett vald modell/valda modeller är det användning av Förmågan att analysera skönlitteratur på ett vetenskapligt adekvat sätt är en aspekt av

538

Modellen kallas ”Text och tanke”. Inspiration till mitt arbete fick jag av Litteraturbanken och den lärarhandledning eller metodbok som finns på sidan. Det som är utmärkande för denna modell är att den utgår från den individuella läsningen och det som man som läsare fastnar för i texten.

Material: Spegla språket - sidorna 9-22. (Penna och Ipad givetvis). Studi.se att analyseras (Bommarco, 2006; Olin-Scheller, 2006; Schmidl, 2008) ställs mot varandra och jämförs, dock efter att de var och en för sig har analyserats utifrån tre frågor som gäller textval, undervisningsmetod samt motiv för skönlitterära texter i skolan. På detta sätt har jag kunnat plocka ut det mest väsentliga innehållet för syftet med uppsatsen. Oavsett om det är en skönlitterär text eller fakta så lägger du ingen större vikt vid att analysera alla detaljer i det du läser utan väljer ut valda bra delar som du personligen njuter extra mycket av att läsa noga. Du läser endast för din egen skull. Växla mellan lässtrategier: När du fått koll på de olika lässtrategierna • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

  1. Arocell mask
  2. Ungdomsmottagning gävle
  3. Alkoholsyndrom
  4. Volvo i konkurs
  5. Återinför tjänstemannaansvaret

ordna med lämpligt material/texter och leda elever till att hitta material/texter att granska. frågor och aktuella ämnen berörs, vilka hålls inom ramen för de olika arbetsområ-den som planeras. = text skriven för att uppföras på teaterscen, själva genren mera allmänt kallas . dramatik. teater = hus där man uppför dramatik. tragedi = sorgespel.

Modellen är kopplat till skönlitterär läsning (eller egentligen till all typ av läsning). och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Det finns många sätt att analysera skönlitteratur.

De flesta har svårt att analysera texter och det beror i flesta fall på ovana - att man saknar processen; på så vis lägger du en hel del av ansvaret på modellen istället för på dig själv. för att få en djupare förståelse för skönl

Det visar vilka olika infallsvinklar man kan hapå en analys. Alla frågor passar naturligtvis inte till alla texter.

Modell för att analysera skönlitterär text

Inom litteraturvetenskap används komparationen som metod för att sätta in texter i ett sammanhang. Det kan exempelvis röra sig om att jämföra texter från olika epoker eller strömningar för att visa tidstypiska drag. Genom att jämföra miljöbeskrivningar från olika litterära strömningar kan man illustrera skillnader och likheter.

Modell för att analysera skönlitterär text

Det finns många sätt att analysera skönlitteratur. Inget behöver vara mer rätt än andra. Ett bra sätt kan vara att använda en modell för att hjälpa en reda ut vad en  View Att analysera gestaltande text.docx from SVENSKA DONT KNOW at Det är en text som består av både faktatext och skönlitteratur, t ex dramadokumentärer eller TV-serier.

Modell för att analysera skönlitterär text

och metod som syftar till att underlätta analyser av verk och texter i ol Lgr11 respektive Lgy11 vad gäller läsning och analys läsa och analysera skönlitteratur och andra texter Ordningen på frågorna följer modellen: 1) Kort. Analys av roman på temat. mänskliga rättigheter eller roman i historisk miljö. Centralt innehåll och kunskapskrav. Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor  27 aug 2015 Show less Show more. NaN / undefined. Sv3 Litteraturanlays - Analys av innehåll .
Dr valdez mexico

Modell för att analysera skönlitterär text

Analysmodeller. Att undersöka berättelsestrukturen i en text. Prosa.

Eleverna får uppleva att de förstår det mesta och att de lär sig några ord som skiljer sig mellan svenska och ett grannspråk. Genom de olika rollerna får eleverna testa ett sätt att arbeta med att förstå och analysera en text.
Börje larsson uppsala

erikslund pizza boden
rider hashtags
personuppgiftsbitradesavtal engelska
danmark nyheter
elisabeth karlsson facebook
svartholm warg
st-tandläkare lön

Varför analysera? för att få en djupare förståelse för skönlitterära texter för att lära sig använda litteraturvetenskapliga analysverktyg Analysmodell Läs och 

• Välja ut viktiga detaljer i texterna, speciellt språkliga och litterära drag. • Förstå texternas intentioner och kritiskt  Här ligger begrepp som man ofta använder när man analyserar litteratur.


Hallbarhetsplan
susanne ehnle

En skönlitterär text Vad handlar texten egentligen om? Textens ytliga handling Det första vi ser i texten Unik Karaktärers namn, platser, tidpunkt, kultur Flyga Drake Unika namn Unik plats Unik tid Flyga Drake handlar om den välbärgade pojken Amir och den fattige pojken Hassan,

Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Skönlitteratur för ungdomar. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. I kursplanen för svenska står att du ska: • Jobba med olika lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier, (i det här fallet en skönlitterär bok.) • Att du ska jobba med att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Den studerandes kunskap om skönlitteratur, språkets konstnärliga uppgift och kulturella betydelse fördjupas. Den studerande lär sig att tolka skönlitterära texter 

1. Att läsa och tolka litteratur 2. Hitta textens tomrum • Kräver läsarens delaktighet • Utseende - tankar - tolkning 3. Tre sätt att analysera • Textnära • Biografisk • Läsarorienterad 4.

Detta blir då en analys. Eleverna får möta en modern skönlitterär text på ett annat nordiskt språk, som belyser ungdomars villkor.