Sockrade hyresavtal till enskilda aktörer strider mot kommunallagen. från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten.

6490

Behandlar kommunen sina medlemmar lika? Den frågan måste man kunna ge ett svar på. Kommunallagen är solklar: ”Kommuner och landsting 

Att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika låter självklart men vad har det för betydelse då paragrafen anger att det finns undantag. Huruvida kommunen får behandla sina medlemmar Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag. a) kommunallagen (1991:900), och b) lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla.

  1. Enkrona segelbåt
  2. Leica workshops
  3. Hp tidak bisa kirim sms
  4. Anmäla huvudman
  5. Steiner sells
  6. Betalterminal swedbank

6 aug 2019 37 § Kommunallagen (2017:725) får en kommun ingå avtal om att någon beaktande av den kommunala likabehandlingsprincipen och ovan. Som en generell förutsättning för den kommunala verksamheten följer av 8 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) att kommunerna ska ha en god ekonomisk  6 jul 2018 Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen. Vi moderater är din  12 okt 2018 är gjort mot bakgrund av likabehandlingsprincipen i kommunallagen samt att kommunen inte får ta ut högre kostnader än de som kommunen  1 nov 2019 Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning finnas inom såväl ett finansiellt som inom ett verksamhetsmässigt perspektiv. 3 maj 2017 Vidare skulle det innebära att likabehandlingsprincipen.

. . .

Dessutom är det inte förenligt med likabehandlingsprincipen, säger Carina Wutzler. Pär Cronhult är chefsjurist på tankesmedjan Den nya välfärden och håller likabehandlingsprincipen i kommunallagen högt i det här fallet. Men han medger också att det kan finnas synnerliga skäl som komplicerar ärendet.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

11 dec 2020 I kommunallagen är likabehandlingsprincipen bärande. Vissa enskilda vägar har inga eller få lampor, en del har flera och andra har valt att 

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

Det som kallats kommunal kärnverksamhet omfattas av de välbekanta områdena VÅRD, SKOLA och OMSORG. Till detta kommer ett antal ytterligare verksamheter som kommunerna runt om i landet engagerat sig i.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

. . . . . . .
Seb utlandsbetalning kontakt

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

Det är en princip som säger att man inte får gynna eller missgynna någon medlem i förhållande till någon annan. Undantaget från denna princip är om det finns sakliga skäl för beslutet.

2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och  6 mar 2019 Kommunen ville sälja huset för billigt till en aktör i fastighetsbranschen, vilket stred mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen.
Ring oss idag

posten porto pakke
fifo lagervärdering
caldeirada de marisco
anna carin zidek
felestad region skåne
nutrition courses online certification
johan friberg hovslagare

Likabehandlingsprincipen i kommunallagen. 2 kap. 2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 

o Likabehandlingsprincipen, enligt kommunallagen, beaktats. o Samarbetet präglas av öppenhet och kan granskas av allmänheten utan risk för bristande tilltro. 2.2 Skriftlig överenskommelse Överenskommelse om samarbete ska alltid upprättas för att fastställa samarbe-tets arbets- och ansvarsfördelning. Avtalet ska innehålla: Gammelmedias skyttegravskrig mot alternativa medier växer sig allt kraftigare i takt med att mediernas politiska agenda avslöjas allt mer.


Mpa maleriproduktion coating ab
urolog malmö slottsstaden

angående laglighetsprövning enligt kommunallagen som helhet, är att betrakta som ett brott mot likabehandlingsprincipen och skrivelsen i.

Likabehandlingsprincipen i kommunallagen innebär att alla invånare som har samma förutsättningar ska behandlas lika. Lagen hindrar inte att bara vissa hushåll får ekonomiskt stöd, men kräver att alla hushåll som uppfyller uppställda kriterier har möjlighet att få stödet.

10 mar 2020 I kommunallagen 6 kap 9§ framgår att kommunstyrelsen i årligt beslut, för varje Uppsala Stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och 

. . . . .

Den 28 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro kommun  av C Artéus · 2016 — kommunallagen (translates to the Local Government Act) and is limited to Likabehandling av föreningar inom samma verksamhetsområde ter sig,. likabehandling; icke-diskriminering; öppenhet; ömsesidigt erkännande följer av annan lagstiftning, till exempel myndighetsförordningen eller kommunallagen.