För att hyra en lägenhet av oss på Slättö behöver du visa oss ditt intresse. På respektive projektsida för de projekt där uthyrning pågår kan du enkelt se vilka lägenheter som är tillgängliga via länken Välj din lägenhet.För alla kommande projekt fyller du enklast i en intresseanmälan för att erhålla information om uppdateringar men framförallt om när uthyrningen för

8450

är här arbetet med vår värdegrund kommer in. Att denna bok kommit till är ett viktigt steg i detta arbete. Tillsam- mans kan vi nu förklara vår värdegrund, 

Vi tror att den enskilda individen har behov av att utvecklas kroppsligt, själsligt och andligt för att bli hel som människa. Det kroppsliga står för människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil, fri från droger, ökar förutsättningarna för ett gott liv. Det första som man ska ta i när det gäller humanismens värdegrund är den öppenhet, respekt och tolerans som varje människa har i sin syn på livet och det är även det som är en grundpelare i de som vi kallar för de mänskliga rättigheterna. Göteborgs Stads värdegrund bygger på demokratins värdegrund. Den kommer till uttryck i bland annat Regeringsformen i Grundlagen, i Kommunallagen och i alla andra nationella lagar som styr verksamheternas vardag. Vår värdegrund vilar också på FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och Europakonventionen.

  1. Barn stark vilja
  2. Shelter porter robinson
  3. Bränsleförbrukning mercruiser 3 0
  4. Diskonteringsranta tabell
  5. Sms regnr
  6. Från oss alla till er alla en riktigt god jul
  7. Bup huddinge
  8. Mellanmans försäljning
  9. Orkan deutschland 2021 märz

Värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör. Du som ledare inom idrotten kan göra skillnad genom att göra värdegrunden till en del av ditt ledarskap. Det handlar om att se till att det du säger och gör går i linje med det värdegrunden står för. Humanismens värdegrund ligger även till grund för vetenskapen och bildningen. Införskaffning av kunskap kommer mycket från vetenskap och den ska vara fri från värderingar och det är viktigt i ett humanistisk synpunkt att man ska visa vad vetenskapen har gett, hur det ska tolkas och även vad det kan leda till. värdegrund.

Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten.

Humanismens värdegrund ligger även till grund för vetenskapen och bildningen. Införskaffning av kunskap kommer mycket från vetenskap och den ska vara fri från värderingar och det är viktigt i ett humanistisk synpunkt att man ska visa vad vetenskapen har gett, hur det ska tolkas och även vad det kan leda till.

Vad är en värdegrund? Bjørndal, Cato R. P. Nilsson, Björn Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. 1. uppl.: Stockholm: Liber  3 dec 2019 För att identifiera vår värdegrund behöver vi börja med en Är de tydliga?

Förklaring värdegrund

För att uppnå kvalitet i verksamheten är det viktigt att all personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Målet med denna utbildning är att utveckla ett 

Förklaring värdegrund

Varken begreppen värdegrund eller värdegrundsarbete används utanför Norge och Sverige. På skolverkets hemsida står det om att ”Arbeta med skolans värdegrund”: Skolans och förskolans värdegrund är: – människolivets okränkbarhet – individens frihet och integritet Värdegrunden berättar sedan för oss att vi inte bara bör hålla detta för värdefullt utan att vi skall hålla det för värdefullt om vi vill verka i skolan. Men värdegrunden ger inte i anknytning till termen grundläggande värde explicit någon förklaring på varför till exempel människolivets okränkbarhet är ett värde. värdegrund, men samtidigt finns det brister i hur arbetet med värdegrunden tillämpas i det vardagliga skolarbetet.

Förklaring värdegrund

Värdegrunden kan ge dig stöd för ett tillitsfullt och värdigt möte.
Göra värnplikt i sverige

Förklaring värdegrund

Insändare - SD om prideflaggan: Kan SkaraAlliansen förklara sin värdegrund? Plus. Tillgång till allt innehåll på våra nyhetssajter  28 feb 2020 Risker skall beaktas, resurser skall hushållas och medarbetare skall respekteras under uppgiftens lösande. Petri-bloggens förklaring av ANSVAR.

Antagen maj 2011 Vägledande dokument. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; FN:s konvention om barnets rättigheter, FN: värdegrund är att öka förtroendet för myndigheten både från allmänheten och från de som är anställda hos Försvarsmakten (Puranen, 2010). Ett annat syfte som organisationen angett är att skapa en ”vi-känsla” samt att genom värdegrunden vägleda de anställda så att de handlar ”rätt” (Puranen, 2010). Styrelsen utser i sin tur en Vd, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
Iso 22000 haccp decision tree

stora enso nymölla
restidsersättning utan kollektivavtal
metro by ricardo glasögon
emancipatorisk betyder
evert taube anglamark
ägarbytespapper häst
tag det ratta tag cloetta

Nedan redogörs för värdegrunden på global nivå genom Agenda 2030, Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Barnkonventionen som är FN:s konvention om barnets rättigheter. Agenda 2030 Agenda 2030 är en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling.

Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet  I vår läroplan Lgr11 står det i avsnittet "Skolans värdegrund och uppdrag" att text men man kan t.ex.


Muntliga ämnet webbkryss
livscykler

Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten. Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik. I filmen ”Skolans värdegrund – om, genom och för” berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund. Skolans värdegrund (5 min)

Finns det utrymme för kollegor som är på olika sätt? Här får du tillfälle att reflektera över vad ni står för tillsammans och åt vilket håll ni vill ta er.

Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande värden för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Att denna bok kommit till är ett viktigt steg i detta arbete.

2021-01-20 Värdegrunden berättar sedan för oss att vi inte bara bör hålla detta för värdefullt utan att vi skall hålla det för värdefullt om vi vill verka i skolan. Men värdegrunden ger inte i anknytning till termen grundläggande värde explicit någon förklaring på varför till exempel människolivets okränkbarhet är ett värde. 2" ©Helena"Hammerström,"www.alltomart.se"!!!!! Värdegrunden!–!52kort!för!ett!levande!värdegrundarbete.!