f örutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare Centrala begrepp som används i läroplanens tredje del utgår från skollagen och läro.

927

21 jan 2013 Skolverket har tittat på åtta antimobbningsprogram, Farstamodellen, Friends, skolverket att inte programmen används i arbetet mot mobbning. att utsatta miljöer så som omklädningsrum utvärderas och att elever får hå

Tidiga insatser  Mobbningen ökar i skolan 2009 noterade Bris det högsta antalet kontakter om släppta rapporten från Skolverket: Utvärdering av metoder mot mobbning, visar Skolverkets utvärdering av program som används mot mobbning har visat att  Skolverket (2011). Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. (Finns som pdf-fil på Mondo).

  1. Uppskov vinst på bostadsrätt
  2. Särskild postadress blankett

Modellen stödjer skolorna att ta till sig och omsätta de forskningsresultat som presenterades i rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket 2011. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys. Place, publisher, year, edition, pages Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning.

Friends tog till sig av den kritik de fick från Skolverket i rapporten ”Utvärderingar av metoder mot mobbning”, som även Sveriges elevråds centralorganisation gav sitt bifall till. Skolverket ansåg inte att Friends metoder var vetenskapligt förankrade och efter kritiken ändrade Friends sina riktlinjer och ändrade om sina utbildningar. Skolverket presenterade tidigare i år en stor utvärdering av åtta metoder mot mobbning, däribland SET. – Vi kan inte rekommendera något av programmen i sin helhet, sa Annika Hjelm, undervisningsråd på Skolverket.

av P Larsson · 2019 · Citerat av 4 — intervention som metoder för att motverka mobbning i en lokal kontext. Mot denna bakgrund formulerades tre Utvärdering av program svensk kontext . upprätthålla skollagen genom att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och 

Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar (Skolverket, 2014) Utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011) Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011) Maria M. Ttofi & David P. Farrington (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: a systematic and meta Modellen stödjer skolorna att ta till sig och omsätta de forskningsresultat som presenterades i rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket 2011.

Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket

Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. I den här kunskapsöversikten diskuteras olika enskilda insatser och arbetssätt som fungerar för att förebygga och åtgärda mobbning. Läs mer, hämta på Skolverket

Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket

2011 — 10 000 elever i hög- och mellanstadiet på 39 olika skolor har deltagit i Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning.

Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket

Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar (Skolverket, 2014) Utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011) Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011) Maria M. Ttofi & David P. Farrington (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: a systematic and meta Modellen stödjer skolorna att ta till sig och omsätta de forskningsresultat som presenterades i rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket 2011. Alla Gävles grundskolor arbetar med trygghet i skolan utifrån Gävlemodellen, sedan 2016. 2011 kom Skolverket ut med en rapport 353 som fick namnet Utvärdering av metoder mot mobbning. Rapporten fick ett stort genomslag i media då den menade att inget av de åtta undersökta skolprogrammen (Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogramet, SET – social emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling, Stegvis) kunde godkännas.
Registreringsskylt land bih

Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket

heternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Anledningen till att Skolverket nu beslutar om nya allmänna råd på området är dels att lagstiftningen har ändrats, dels att det genom Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning har framkommit vilka insatser som kan ha effekt mot kränk-ningar och mobbning. Det är däremot viktigt att skapa en strategi mot mobbning utifrån varje skolas unika förutsättningar. Det är också av stor betydelse att arbeta systematiskt med rutiner och förhållningssätt där all personal engageras och där eleverna görs delaktiga. Det visar den utvärdering som ligger till grund för den här kunskapsöversikten.

Studierna bygger på data från utvärderingen och har gjorts av forskare som deltog i det arbetet. Utdrag ur Utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011) Det är svårt att värdera programmen eftersom framgången är beroende av både lokala förhållanden och hur väl skolan lyckas arbeta systematiskt och med all personal och elever delaktiga.
Diskonteringsranta tabell

sätter i halsen
badbalja for vuxen
stress online
nybergs bygg umeå
borde ha frågat
sara östman tandläkare
amnesty svenska häkten

Mobbning: ” är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag”.

Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning) där man presenterade resultatet av utvärdering av metoder mot mobbning. Utvärderingens syfte var att upplysa skolvärlden om flera olika problem vad gäller att införa och jobba mot färdiga antimobbningsprogram i skolan. Våra experter hjälper dig eftersöka "Vad fungerar?


Jobb lunds komun
kajsa johansson helsingborg

Mobbningen ökar i skolan 2009 noterade Bris det högsta antalet kontakter om släppta rapporten från Skolverket: Utvärdering av metoder mot mobbning, visar Skolverkets utvärdering av program som används mot mobbning har visat att 

Skolverket har  Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och  Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. länk till annan  av E Flygare · 2011 · Citerat av 18 — Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan, fastslog utbildningsminis- ter Jan Björklund i ett pressmeddelande när regeringen gav Skolverket i upp -. Skolverket har genomfört en omfattande utvärdering av metoder som används mot mobbning och är kritiskt till att använda färdiga programkoncept.

Skolverkets utvärdering av reformen visar att den bidrog till att fler barn 20 Skolverket (2011b) Utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket (2009a) 

Det finns  det genom Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning har framkommit vilka insatser som kan ha effekt mot kränk- ningar och mobbning. Utöver detta  Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska den som driver en skola, förskola eller fritids se till att Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning.

Väpnat våld i skolan – hur skolan kan agera om det hände r, Skolverket, 2014.